ข่าว
 
กิจกรรม
สื่อดิจิตอล
 
 
 
ReadMore

 

 
TG CLUB NEWS : ข่าวสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
[26/03/2020] ประกาศรับสมัครรับทุนการศึกษาประจำปี 2563 สโมสรพนักงานการบินไทย
[26/03/2020] ใบรับสมัครรับทุนการศึกษาประจำปี 2563 สโมสรพนักงานการบินไทย
[04/07/2019] ชมรมแบตมินตันการบินไทย ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันแบดมินตันเชื่อมสัมพันธ์ โดยทีมการบินไทย พบ ทีมแร็คเบี้ยว จ.ภูเก็ต
[04/07/2019] ชมรมปิงปองการบินไทย เข้าร่วมแข่งขันปิงปองกระชับมิตร ณ ราชกรีฑาสโมสร
[04/07/2019] ชมรมท่องเที่ยวพนักงานการบินไทย เปิดรับสมัครประธานชมรมคนใหม่ โดยชมรมมีความประสงค์สำหรับผู้สมัครตาม โดยกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่ 28 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม 2562 และจะสรุปผลเลือกตั้งภายใน 24 กรกฎาคม 2562
[03/04/2019] รับสมัครพนักงานเข้าอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
[03/04/2019] ขอเชิญพนักงานเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดไทยนอร์เวย์
[03/04/2019] ประกาศกำหนดการอุปสมบทหมู่ แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
[03/04/2019] ใบลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
[03/04/2019] ประกาศรับสมัครรับทุนการศึกษาประจำปี 2562 สโมสรพนักงานการบินไทย
[03/04/2019] ใบรับสมัครรับทุนการศึกษาประจำปี 2562 สโมสรพนักงานการบินไทย
[04/03/2019] ประกาศรับสมัครผู้จัดการสโมสรพนักงานการบินไทย
[03/08/2018] ประกาศการแต่งตั้งที่ปรึกษาชมรมกีฬาและชมรมกิจกรรม
[12/06/2018] ประกาศขยายเวลารับสมัครอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.10
[22/05/2018] ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมสโมสรฯ ประจำปี 2561-2563
[08/05/2018] ประกาศขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
[03/05/2018] ประกาศชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพพนักงานการบินไทยหมดวาระการดำรงตำแหน่ง และใบสมัคร
[03/05/2018] ขอเชิญพนักงานเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.10
[03/05/2018] ขอเชิญพนักงานเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดไทยนอร์เวย์
[02/05/2018] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของสมาคมสโมสรฯ 2561
[25/04/2018] ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 สโมสรพนักงานการบินไทย
[07/04/2018] ใบนำส่งใบรับสมัครกรรมการสโมสรพนักงานการบินไทย
[07/04/2018] ใบรับสมัครกรรมการสโมสรพนักงานการบินไทย
[07/04/2018] ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครกรรมการสโมสรพนักงานการบินไทย
[03/04/2018] ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560
[31/03/2018] สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยประกาศมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560
[17/03/2018] สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย "พาเที่ยวตลอดปีกับ TG CLUB" ครั้งที่ 4
[26/02/2018] ชมรมศิลปกรรมฯ เปิดรับสมัครหลักสูตร "ศิลปะสำหรับลูกหลาน - พนักงาน"
[08/02/2018] สนามแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 42 ปี 2561
[18/01/2018] เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ปฎิบัติงานธุรการ 2 อัตรา
[11/12/2017] ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561
[03/10/2017] บทสวด
[03/10/2017] ผู้สมัครบวช ร.9 ส่ง IS ตรวจคุณสมบัติ (03 OCT 17) 101 คน
[03/10/2017] แจ้งผลบวช 03 OCT 17
[03/10/2017] กำหนดการอุุปสมบท ร.๙ (ฉบับผู้อุปสมบท)
[31/07/2017] ประกาศสมาคมสโมสรฯพนักงานการบินไทยที่ 18/2560 รับสมัครประกาศบวช ร.9
[25/07/2017] ประกาศสมาคมสโมสรฯพนักงานการบินไทยที่ 09/2560 รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝึกสอน
[25/07/2017] ประกาศสมาคมสโมสรฯพนักงานการบินไทยที่ 08/2560 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
[03/07/2017] ประกาศรายชืื่อผู้ที่ได้รับรางวัล 40 รางวัล งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
[27/06/2017] ประชาสัมพันธ์-ทำบุญครบรอบ 45 ปี สมาคมสโมสรฯ
[11/06/2017] ประกาศเชิญชวนพนักงานเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดไทยนอร์เวย์
[28/05/2017] ประกาศรับสมัครผู้จัดการ สมาคมสโมสรฯพนักงานการบินไทยที่
[28/05/2017] ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลฯ งานประชุมใหญ่สามัญ 2560
[04/05/2017] ประกาศอนุมัติจัดงานประชุมใหญ่สามัญ 2560(หนังสืออนุมัติ Code 4104)
[04/05/2017] ประกาศเลื่อนวันจัดงานประชุมใหญ่สามัญ 2560
[03/05/2017] ประกาศเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญฯ ประจำปี 2560 วันที่ 5 พ.ค. 2560
[03/05/2017] เอกสารแจกสมาชิก ประชุมใหญ่สามัญฯประจำปี 2560 วันที่ 5 พ.ค. 2560
[02/05/2017] เรื่อง ประกศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของสมาคมสโมสรฯ ประจำปี2560
[03/04/2017] ประกาศสมาคมสโมสรฯพนักงานการบินไทยที่ 03/2560
เรื่อง มอบทุนการศึกษาแก่บุตร
[03/04/2017] ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
[03/04/2017] สมาคมสโมสรฯ ขอเชิญร่วมขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
[19/02/2017] สมาคมสโมสรฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมแรลลี่ |ใบสมัครแรลลี่2560
[23/01/2017] ประกาศรับสมัครตำแหน่งรองผู้จัดการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
[29/09/2016] -ประกาศการอุปสมบทหมู่ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
-แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
-แบบฟอร์มยินยอมหักเงินเดือนเป็นเจ้าภาพร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ 5 ธันวาฯ
-กำหนดการพิธีอุปสมบทหมู่ 5 ธันวาฯ
[27/08/2016] สมาคมสโมสรฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมแรลลี่ เส้นทางกรุงเทพฯ-เมืองกาญจน์ ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 255| ใบสมัครแรลลี่2559
[17/06/2016] การแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
[05/06/2016] ขอเชิญพนักงานเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่
ณ วัดไทยนอร์เวย์
[17/05/2016] เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมสโมสรฯ ประจำปี 2559-2561
[29/04/2016] เรื่อง ประกศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของสมาคมสโมสรฯ ประจำปี2559
[21/04/2016] เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสโมสรฯ
ประจำปี 2559-2561
[21/04/2016] หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ 59
[18/04/2016] ใบสมัครคณะกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย (แก้ไขล่าสุด)
[07/04/2016] ประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
[07/04/2016] ประกาศเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญฯ ประจำปี 2559 วันที่ 13 พ.ค. 2559
[29/03/2016] ประกาศสมาคมสโมสรฯพนักงานการบินไทยที่ 01-2559
เรื่องรับสมัครตำแหน่งธุรการจำนวน 2 ตำแหน่ง
[29/03/2016] ประกาศสมาคมสโมสรฯพนักงานการบินไทยที่ 02-2559
เรื่อง มอบทุนการศึกษาแก่บุตร
[29/03/2016] ใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษา
[13/12/2015] ประกาศคำสั่งกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่41 ประจำปี 2559
[03/02/2015] ประกาศเปิดรับสมัครผู้จัดการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
[03/02/2015] สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรมแรลลี่ อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 28 - 29 มีนาคม 2558 | ใบสมัครแรลลี่
[16/01/2015] สิทธิพิเศษของทรูมูฟ เอช สำหรับสมาชิกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย โครงการที่ 2 รอบที่ 2| ใบจองสินค้า เปิดจองวันที่ 17 ม.ค. - 25 ก.พ. 2558
 
วารสารสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย กิจกรรม
   
TG CLUB TUBE กีฬารัฐวิสาหกิจ
   
 
Read More