ข่าว
 
กิจกรรม
สื่อดิจิตอล
 
 
 
ReadMore

 

 
TG FITNESS CLUB NEWS :
[26/08/2018] NEW OPC GROUP CLASS
[26/08/2018] OPC GROUP CLASS for FEB-DEC
[21/08/2018] HQ GROUP CLASS for FEB/APR/JUN/AUG/OCT/DEC
[21/08/2018] HQ GROUP CLASS for JAN/MAR/MAY/JUL/SEP/NOV
[01/08/2018] ตารางคลาสเดือน AUG 2018 ที่ HO
[05/07/2018] ตารางคลาสเดือน JUL 2018 ที่ HO
[18/06/2018] โปรโมชั่น ครบรอบ 46 ปี Fitness บุคคลภายนอก HO
[18/06/2018] โปรโมชั่น ครบรอบ 46 ปี Fitness บุคคลภายนอก DMK/CGO/CAT/ACM
[18/06/2018] โปรโมชั่น ครบรอบ 46 ปี Fitness พนักงานการบินไทย
12/06/2018] ตารางคลาสเดือน JUN 2018 ที่ HO
22/05/2018] ตารางคลาสวันที่ 21 May - 1 Jun 2018 ที่ OPC
07/05/2018] ตารางคลาสวันที่ 30 Apr - 11 May 2018 ที่ OPC
04/05/2018] ตารางคลาสเดือน MAY 2018 ที่ HO
06/03/2018] ตารางคลาสวันที่ 05 Mar - 16 Mar 2018 ที่ OPC
05/02/2018] ตารางคลาสวันที่ 05 Feb - 16 Feb 2018 ที่ OPC
19/01/2018] ตารางคลาสวันที่ 22 Jan - 02 Feb 2018 ที่ OPC
08/01/2018] ตารางคลาสวันที่ 08 Jan - 19 Jan 2018 ที่ OPC
25/12/2017] ตารางคลาสวันที่ 25 Dec - 05 Jan 2018 ที่ OPC
05/12/2017] ตารางคลาสเดือน December 2017 ที่ HO
28/11/2017] ตารางคลาสวันที่ 27 Nov - 08 Dec 2017 ที่ OPC
30/10/2017] ตารางคลาสวันที่ 30 Oct - 10 Nov 2017 ที่ OPC
18/10/2017] ตารางคลาสวันที่ 16 Oct - 27 Oct 2017 ที่ OPC
18/09/2017] ตารางคลาสวันที่ 18 Sep - 29 Sep 2017 ที่ OPC
10/18/2017] ตารางคลาสวันที่ 04 Sep - 15 Sep 2017 ที่ OPC
20/08/2017] ตารางคลาสวันที่ 21 Aug - 01 Sep 2017 ที่ OPC
20/08/2017] ตารางคลาส เดือน กันยายน 2017 ที่ HO
20/08/2017] ตารางคลาส เดือน สิงหาคม 2017 ที่ HO
13/07/2017] ตารางคลาสวันที่ 07 Aug - 18 Aug 2017 ที่ OPC
13/07/2017] ตารางคลาสวันที่ 10 Jul - 21 Jul 2017 ที่ OPC
29/05/2017] ตารางคลาสวันที่ 29 May - 09 Jun 2017 ที่ OPC
13/05/2017] ตารางคลาสวันที่ 15 May - 26 May 2017 ที่ OPC
02/05/2017] ตารางคลาสวันที่ 01 May - 12 May 2017 ที่ OPC
17/04/2017] ตารางคลาสวันที่ 17 Apr - 28 Apr 2017 ที่ OPC
[04/04/2017] ตารางคลาสวันที่ 03 Apr - 14 Apr 2017 ที่ OPC
[26/03/2017] ตารางคลาสวันที่ 20 Mar - 31 Mar 2017 ที่ OPC
[05/03/2017] ตารางคลาสวันที่ 06 Mar - 17 Mar 2017 ที่ OPC
[26/02/2017] ตารางคลาสวันที่ 20 Feb - 03 Mar 2017 ที่ OPC
[06/02/2017] ตารางคลาสวันที่ 06 Feb - 17 Feb 2017 ที่ OPC
[25/01/2017] ตารางคลาสวันที่ 23 Jan - 03 Feb 2017 ที่ OPC
[10/01/2017] ตารางคลาสวันที่ 09 Jan - 20 Jan 2017 ที่ OPC
[28/12/2016] ตารางคลาสวันที่ 26 Dec - 06 Jan 2017 ที่ OPC
[17/12/2016] ตารางคลาสวันที่ 12 Dec - 23 Dec 2016 ที่ OPC
[19/11/2016] ตารางคลาสวันที่ 14 Nov - 25 Nov 2016 ที่ OPC
[07/11/2016] ตารางคลาสวันที่ 07 Nov - 18 Nov 2016 ที่ HO
[02/11/2016] ตารางคลาสวันที่ 31 Oct - 11 Nov 2016 ที่ OPC
[10/10/2016] ตารางคลาสวันที่ 10 Oct - 21 Oct 2016 ที่ HO
[05/10/2016] ตารางคลาสวันที่ 03 Oct - 14 Oct 2016 ที่ OPC
[19/09/2016] ตารางคลาสวันที่ 19 Sep - 30 Sep 2016 ที่ OPC
[06/09/2016] ตารางคลาสวันที่ 05 Sep - 16 Sep 2016 ที่ OPC
[22/08/2016] ตารางคลาสวันที่ 22 Aug - 02 Sep 2016 ที่ OPC
[15/08/2016] ตารางคลาสวันที่ 15 Aug - 26 Aug 2016 ที่ HO
 
 
Download
- ใบสมัครสมาชิกชมรม
 
Read More