FAQ |
 
ชมรม
 
ชมรมกิจกรรมพิเศษ
ชมรมกีฬา
บริการอื่นๆ
 
ข่าว
 
กิจกรรม
สื่อดิจทัล
 
ReadMore

 
 
ชมรมไตรกีฬา
 
 • ส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬา (ว่ายน้ำ,จักรยาน,วิ่ง) ในรายการต่างๆในประเทศไทย เพื่อให้มีนักกีฬาที่สมบูรณ์อย่างเต็มที่ในด้านสุขภาพร่างกาย

 • เป็นตัวแทน เผยแพร่ภาพพจน์ของบริษัทฯ

  โครงการ

 • ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬาระดับนานาชาติ
 • ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬา ลากูนา ภูเก็ต [ประมวลภาพ]
 • ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬา นานาชาติ นครพนมเป็นประจำทุกปี
 • ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิ่ง จักรยาน ที่จัดขึ้นในประเทศ
 •  
  ข่าวและกิจกรรม
   
   
   
  สมาชิก
   
  ตำแหน่ง
  รายนาม
  สังกัด
  โทรศัพท์
  มือถือ
  e-mail
  โทรสาร
  ประธาน กัปตันกมล  กาญจนสิทธิ์ BX - 089-108-4744 kamol.k@thaiairways.com -
   
   
  ห้องภาพ
     
   
   
  ติดต่อ
     
   
   
  Download
    - ใบสมัครสมาชิกชมรม
   
   
     

  Read More