FAQ |
 
ชมรม
 
ชมรมกิจกรรมพิเศษ
ชมรมกีฬา
บริการอื่นๆ
 
ข่าว
 
กิจกรรม
สื่อดิจทัล
 
ReadMore

 
 
ชมรมท่องเที่ยวและบันเทิง
 

วัตถประสงค์


1. ส่งเสริมความสามัคคีและศึกษาหาความรู้
2. จัดการนำเที่ยวและให้การบันเทิง
3. ช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิก
4. บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และการกุศลตามสมควร
5. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
6. ส่งเสริมนโยบายรัฐ ในการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย

โครงการ

 • ทัศนศึกษา พังงา เขาพิงกัน เกาะตะปู เกาะสิมิลัน เดือนพฤศจิกายน
 • ชื่นชมธรรมชาติ อากาศเย็นสบาย ณ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2546
 • เที่ยวทะเล รับประทานหอยนางรมที่เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง เดือน เมษายน 2546
 • กิจกรรมออกกำลังกาย ล่องแก่ง ที่แก่งหินเพิง จ.ปราจีนบุรี เดือน สิงหาคม 2546
 • รับลมหนาวบนดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เดือน ธันวาคม 2546
 •  
  ข่าวและกิจกรรม
   
 • [03/09/2017] แบบฟอร์มสำรองที่นั่งแบบหักเงินเดือน 2017 มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
 •  
 • [03/09/2017] ชมรมท่องเที่ยว นำเที่ยวมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
 •  
 • [15/12/2015] ชมรมท่องเที่ยว นำเที่ยวหลีเป๊ะ
 •  
 • [15/12/2015] แบบฟอร์มสำรองที่นั่งแบบหักเงินเดือน 2015 หลีเป๊ะ
 •  
 • [10/09/2013] รายชื่อคณะกรรมการชมรมท่องเที่ยวและบันเทิงฯ
 •  
   
  สมาชิก
   
  ตำแหน่ง
  รายนาม
  สังกัด
  โทรศัพท์
  มือถือ
  e-mail
  โทรสาร
  ประธาน คุณสมชาย  สุขเขตร์ /LD-W 65-5523 081-828-9588 somchai.suk@thaiairways.com 02-137-6918
  รองประธาน คุณพูลศักดิ์  ลิ่วเวหา /LT-T 65-5552 081-420-1684 phoonsak.l@thaiairways.com 02-137-6986
  เลขานุการ คุณรัชตา  ปัญญาสมบัติ /LT-T 65-5539 089-992-6155 ratchata.p@thaiairways.com -
  นายทะเบียน คุณปราโมทย์  ออกเวหา /LQ 66-8968 081-808-3037 pramot.o@thaiairways.com -
  ประชาสัมพันธ์ คุณชวลิต  ฉสกุลปัญโญ MF-D 66-8224 089-222-4334 chavalit.c@thaiairways.com -
   
   
  ห้องภาพ
     
   
   
  ติดต่อ
     
   
   
  Download
    - ใบสมัครสมาชิกชมรม
    - แบบฟอร์มสำรองที่นั่งแบบหักเงินเดือน 2015 หลีเป๊ะ
   
   
     

  Read More